APK3 keuring trekker

APK3 keuring voor land- en bosbouwtrekkers

Als keurmeester APK 3 hebben wij de benodigde certificering en zo de bevoegdheid om land- en bosbouwtrekkers keuren. Als je als eigenaar of houder geen vrijstelling hebt dan moet je voldoen aan de APK-verplichting. Nadat een trekker de weg is op gegaan moet hij de eerste keer naar vier jaar worden gekeurd en vervolgens om elke twee jaar worden gekeurd.

 

Wij zijn ook RDW erkend. Dit houdt in dat wij bepaalde diensten en handelingen mogen uitvoeren namens de RDW. Wij nemen ook de verantwoordelijkheid voor het op de juiste manier uitvoeren van de APK binnen de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de ‘Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid’.

Kom gerust langs in de winkel of neem contact met ons op: